Våre Reisebetingelser

Vinstokken Reiser er medlem av Reisegarantifondet og følger Lov om pakkereiser og reisegaranti. For forhold som ikke er omtalt nærmere i våre reisebetingelser nedenfor, gjelder de generelle betingelsene i denne loven.

Reise

Reisekostnad til og fra avreiseflyplass i Norge, vanligvis Gardermoen eller Sandefjord lufthavn Torp, er ikke inkludert i turprisen. Vinstokken Reiser er ikke ansvarlig for noen forhold som gjelder reisen til og fra utgangspunktet for våre turer.

Bestilling av reise

Bestilling av reise kan skje via vår nettside, via e-post eller pr. telefon. Bestillingen skal skje på korrekt navn slik de står i gyldig pass. Bestillingen er bindende for kunde og innebærer aksept av turens reisevilkår. For Vinstokken Reiser er den tilbakesendte bestillingsbekreftelsen bindende. Er depositum ikke betalt av kunden seks virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er arrangøren ikke lenger bundet av avtalen. Vinstokken Reiser forbeholder seg retten til å annullere turer dersom et minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd åtte uker før avreisedato.

Pris og betaling

Prisen for reisene baserer seg på gjeldende valutakurs pr. kalkyledato. Hvis kursen endrer seg vesentlig etter denne dato, forbeholder Vinstokken Reiser seg retten til å regulere prisen med valutaendringen. Det samme gjelder for eventuelle økte flyavgifter. Utgjør justeringen mer enn 10 % av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille og få refundert innbetalt beløp.

Ved mottatt bekreftelse betales et depositum på kr 3.000,- pr. person. Sluttbeløpet, fratrukket forskuddsbetalingen, betales seinest 45 dager før avreise. Skjer bestillingen mindre enn 45 dager før avreise, forfaller hele reisens kostnad til betaling ved bestilling.

Delt dobbeltrom

Dersom den reisende melder seg på alene og ønsker å dele dobbeltrom, må vedkommende være forberedt på å betale enkeltromstillegg dersom Vinstokken Reiser ikke kan finne rompartner.

Billetter og annen reiseinformasjon

Flybilletter og annen reiseinformasjon vil bli sendt seinest 14 dager før avreise.

Endringer i program

Vi tar forbehold om endringer i flytider og program som kan forekomme på grunn av lokale forhold som Vinstokken Reiser og evt. med-arrangører eller underleverandører ikke er herre over.

Reise- og avbestillingsforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. Vinstokken Reiser anbefaler alle å tegne avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Dersom reiseforsikringen din ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

Avbestilling mot gebyr

Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

  • Inntil 60 dager før avreise: Depositumsbeløpet. I de tilfeller flybilletten overstiger depositumet, kan kunden i tillegg bli belastet for differensen mellom flypris og depositum.
  • Fra 59 til 30 dager før avreise: 50 % av reisens kostnad.
  • Under 30 dager før avreise eller ved manglende frammøte på avreisedagen: Reisens kostnad.

Det er heller ingen refusjon hvis man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

Helse og førlighet

Turene som arrangeres av Vinstokken Reiser er ikke tilrettelagt for personer med bevegelseshemming. Deltagerne må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Eventuelle spesielle behov som f.eks matallergi, må oppgis ved bestilling av reisen.

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Vinstokken Reiser kan avlyse en reise hvis det innen 8 uker før avreise ikke er et tilstrekkelig antall påmeldinger til en reise. Alle innbetalinger vil i så tilfelle bli refundert.

Vinstokken Reiser kan avlyse en reise ved forhold en ikke er herre over og som man ikke kunne forutse, som krig, naturkatastrofe, arbeidskonflikter og lignende. I følge Lov om pakkereiser og reisegaranti vil erstatning i slike tilfelle ikke kunne kreves.

Reklamasjon

Hvis du mener at det foreligger en feil eller mangel ved reisen, må du ta dette opp med Vinstokken Reiser umiddelbart. Om feilen / mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere når du kommer hjem, må det seinest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Vinstokken Reiser.

Vi tar forbehold om feil eller mangler på vår nettside og i program for den enkelte reise.

Sikkerhet for deg som kunde

Vinstokken Reiser er en liten reisearrangør, men vi legger stor vekt på kvalitet og personlig service slik at du som kunde skal bli fornøyd. Vi er medlem av Reisegarantifondet, og du er beskyttet av pakkereiseloven. Det betyr at hvis reisen ikke lar seg gjennomføre grunnet konkurs eller insolvens hos arrangøren, får du pengene tilbake.

Vi er medlem av Reisegarantifondet

 

 

Du kan laste ned våre reisebetingelser her.

Kontakt Oss

Vi gir deg gjerne et spesifisert tilbud på en privat gruppetur til et av de franske vinområdene. Send oss opplysninger om gruppestørrelse, ønsket tidspunkt og reisemål i kontaktskjema nedenfor, så vil vi gjøre vårt ytterste for å legge opp et attraktivt og lærerikt program for dere !